TS EN ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

SGY Eğitim Danışmanlık tarafından kuruluş ziyaret edilerek teklif öncesi değerlendirme yapılır. Kuruluş analiz edilerek kuruluşun ihtiyaç ve beklentileri saptanır. Kuruluş yapısına uygun olarak DANIŞMANLIK İŞ PLANI çıkarılır. Teklif aşamasından sonra tarafların iş planı üzerinde anlaşmaları durumunda sözleşme yapılır.

İş planına uygun olarak çalışmalar başlatılır. İSG Yönetim Temsilcisi ve Kalite Ekibi yasal mevzuat ve zorunlukları araştırır. İSG Yönetim Temsilcisi ve Kalite Ekibi kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlerler.

Danışman kuruluşta kullanılan mevcut dokümanlar inceleyerek durum analizi yapar. Dokümantasyon çalışmalarını yürütecek olan İSG Yönetim Temsilcisi ve Kalite Ekibine örnekler manyetik ortamda veya çıktı olarak verilir.

Çevre Yönetim Sisteminde ihtiyaç duyulan dokümanlar kuruluş yapısına uygun olarak danışman gözetiminde İSG Yönetim Temsilcisi ve Kalite Ekibi tarafından aşağıdaki yapıya uygun olarak hazırlanır.

Dokümantasyon Yapısı :

 • İSG El Kitabı
 • Prosedürler
 • Talimatlar
  • Kullanma
  • Bakım
  • Eğitim
  • ……….. v.b.
 • Organizasyon El Kitabı (Görev Tanımları)
 • İş Akışları (Proseslerler ve etkileşimleri)
 • Destek Dokümanlar
  • İSG Politikası
  • İSG Hedefleri
  • Eğitim Planı
  • Denetim Planı
  • Acil Durum Planları
  • ………… v.b
 • Formlar

Çalışmalar danışmanın yaptığı ziyaretlerde kontrol edilir. Bulunan eksikliler kalite ekibi tarafından düzeltilir. Danışmanın yaptığı ziyaretler haricinde kuruluş / kalite ekibi ile Messenger, e-mail, telefon ve faks ile haberleşilerek çalışmaların etkin ve verimli olarak sürdürülmesi sağlanır.

Verilen danışmanlık hizmeti süresince DANIŞMANLIK İŞ PLAN ‘nında belirlenen tarihlerde eğitimler düzenlenerek hem kuruluşun kalite ekibi ve diğer personelin TS EN ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini öğrenmesi hem de yürütülen çalışmaların daha sağlıklı olması sağlanır.

Dokümantasyon çalışmalarını tamamlanmasından sonra uygulama aşamasına geçilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kuruluş tarafından 1-3 ay uygulanması sonrasında veriler toplanır. Zarar tanımlaması ve Vak’ a çalışması yapılır. FMEA çalışmaları başlatılır.

Kalite ekibi ve iç denetciler tarafından danışman gözetiminde ilk kuruluş iç denetimi yapılır. Kuruluş iç denetçileri bulunan uygunsuzlukları raporlar, düzeltici veya önleyici faaliyetleri başlatılırlar. 15 / 30 gün içinde takip denetimi yapılır.

Kuruluş belgelendirme denetimi için hazır hale gelir. Seçilen belgelendirme kuruluşundan denetim tarihi alınarak belgelendirme işlemleri tamamlanır.

Belgelendirme denetimi sonrasında çıkan uygunsuzlukların İSG Yönetim Temsilcisi ve Kalite Ekibi düzeltmesi için danışman tarafından takip yapılır.