Su Ayak İzi

Su Ayak İzi Nedir?

Sanayileşmenin ve nüfusun artması ile birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması önemli bir çevresel konu haline gelmiştir. Su ayak izi, tüketilen ve kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir. Bir ürünün veya hizmetin su ayak izi; tedarik zinciri de dahil olmak üzere, tüm süreç dahilinde tüketilen ve kirletilen su miktarını ifade eder.

Su ayak izi, üretim ve hizmetin bütün aşamaları dahil kullanılan doğrudan ve dolaylı su miktarının hesaplanması olarak tanımlanabilir.

ISO 14046 Standardı Nedir?

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı, doğrudan ve dolaylı kirletilen tatlı su miktarı ile geri kazanılan su miktarının hesaplanması için güvenilirlik kazandıracak su izi için yeni standarttır. ISO 14046, ürünlerin, süreçlerin ve kuruluşların su ayak izi değerlendirmeleri için kurallar ve gereksinimler belirler. Değerlendirmede su kalitesini etkileyen hava ve toprak emisyonlarını içerir.

ISO 14046 Su ayak izi Standardı; bir ürünü üretmek, bir hizmet sunmak veya bir etkinliği tamamlamak için tüketilen su miktarını ölçmek için bir çevresel hesaplama tekniğidir. ISO 14046 standardı, su ayak izi hesaplama ve değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması için ilkeleri, şartları ve yönergeleri sağlayan uluslararası bir standarttır.

Kuruluşların su ayak izlerini hesaplamaları,

  • Su kullanımı ile bağlantılı potansiyel çevresel etkilerin belirlenmesini,
  • Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çeşitli aşamalarında su kullanımını azaltmak için fırsatların belirlenmesini,
  • Su kullanımına ilişkin stratejik risk yönetimi oluşturulmasını,
  • Ürün, süreç ve kuruluş seviyelerinde su yönetiminin optimizasyonu ve su verimliliğinin arttırılmasını,
  • Üretimde ve tüketimde kullanılan su miktarını ortaya koyarak su tasarrufu konusunda geleceğe yönelik plan yapılmasını ve aksiyon alınmasını,
  • İletişim ve pazarlama için bilimsel olarak tutarlı ve güvenilir bilgi elde edilmesini (örneğin, bir etiketleme tasarısını uygulama, çevresel bir talepte bulunma veya çevresel bir ürün beyanı üretme),

Sağlamaktadır.

SG Yönetim, ISO 14046 standardına veya Global Water Footprint Standard’a uygun olarak kuruluş ve ürün bazında su ayak izi hesaplanması, raporlanması ve belgelendirilmesi hizmetlerini vermektedir.