Sıfır Atık

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Bu felsefeye uygun olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2017 başlatılan ve Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde yürüyen Sıfır Atık Projesi ile ülkemizin her noktasında atıkların kaynağında ayrıştırılması, değerlendirilebilir atıkların bertaraf edilmek yerine yeniden kullanılması veya geri kazanımının sağlanması, her alanda israfın önlenmesine yönelik tedbirler alarak kaynak kullanımının daha verimli şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Sıfır Atık Projesi, 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilecektir.

Sıfır Atık Projesi’nin aşamalı olarak;

 • Kamu kurumlarında,
 • Terminallerde (havaalanı, otogar, tren garı vb.),
 • Eğitim kurumlarında (üniversite, okul vb.),
 • Alışveriş merkezlerinde,
 • Hastanelerde,
 • Eğlen-dinlen tesislerinde (otel, restoran vb),
 • Büyük iş yerlerinde uygulanması ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerimizin, Atık Bertaraf ve Geri Dönüşüm Lisansı kazanıp, hizmetleri karşılığında gelir elde edebilir hale gelmesi, temizlik ve çevre hizmetlerinizin maliyet olmaktan çıkıp gelir kaynağı olması sağlanacaktır.

Kapsamda finanse edilecek olan çalışmalar;

 • Ayrıştırma sistem çöp kovaları,
 • Çöp kovaları,
 • Toplama Konteynerleri,
 • Sıfır Atık Toplama ve ayrıştırma istasyonu gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat, makine ve ekipmanları,
 • Atık bertaraf ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat, makine ve ekipmanları,
 • Cadde, sokak ve açık alanlara koyulacak olan atık kumbaraları,
 • Çöp kamyonu, vidanjör, arazöz, yol süpürme aracı diğer temizlik makine ve ekipmanları,
 • Mevcut araç ve ekipmanların bakım onarım, revizyon giderleri,
 • Temizlik araçları bakım servis istasyonu inşaatı,
 • Bisiklet yolu yapım giderleri,
 • Kapsama uygun bölgelerde yapılacak olan ağaçlandırma giderleri,
 • Eğitim giderleri, eğitim materyalleri (Sıfır Atık Sistemi) giderleri,
 • Projeye uygun sair giderler,
 • Etüt, proje ve müşavirlik giderleri bedelleri
 • Çevre düzenlemesi projelerine yönelik harcamalarda ve sıfır atık sisteminin oluşturulmasında, kullanılır.