OSGB

HAKKIMIZDA

SGİ OSGB Eğitim Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleriyle, iş yerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlamasını ve tehlikelerin ortadan kaldırılması, risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla kurulmuştur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunla risk değerlendirmesi gerçekleştirilmesi, acil durum planlarının hazırlanması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gibi birçok yükümlülük 1 Ocak 2013 tarihiyle yürürlüğe girmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’ nun mülga 81. Maddesi hükümlerinin devamı niteliğinde olan bu maddeler, her iki Kanunun da ilgili hükümleri gereğince, 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için İş Kanunu’ nun yayım yılı olan 2003’ ten bu yana yürütülmektedir. 50’ den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli firmalar 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanını bünyelerinde bulundurma veya OSGB’ den hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir. Az tehlikeli işyerleri içinde 1 Temmuz 2016’ da İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanını bünyelerinde bulundurma veya OSGB’ den hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.

SGİ OSGB Eğitim Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 733 Belge Numarası ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak yetkilendirilmiştir.

SGİ OSGB EĞİTİM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. OLARAK;

İlkelerimiz

v  Müşteri bilgi ve belgelerinin gizliliğine riayet;

v  İş ahlak ve kurallarına riayet;

v  Mesleki kurallara riayet;

v  Sözleşme kurallarına riayet;

v  Tarafsızlık kurallarına riayet;

v  Müşteri memnuniyetinin sağlanması;

v  Sürekli takip ve yeniliklerden müşterileri haberdar etme;

v  Hizmet süresine riayet etme.

Görevlerimiz

v  Hizmet verdiğimiz firmaların meydana gelebilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önceden belirleyerek kaza sıklık oranını düşürmek,

v  6331 sayılı Kanunda yer alan yönetmelikler hakkında firmaları bilgilendirmek ve tesiste gerekli çalışmaları yapmak,

v  Tablo-1’ de yer alan hizmetleri firmalarda yıllık programda belirlenen tarihlere uygun olarak yapmak,

v  Tablo-2’ deki eğitimleri tehlike sınıfına göre yıllık eğitim planında belirtilen tarihlerde firma çalışanlarına vermek,

v  Firmalara yılsonu değerlendirme raporunu hazırlamak.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

 

Tablo-1 İşletmelerde İSG (İş Sağlığı ve İş Güvenliği) mevzuatı kapsamında firmalara yapılan çalışmalar;

İş Yeri Hekimliği Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

Sağlık Memuru Hizmetleri

İşe giriş muayeneleri

Periyodik Muayeneler

Risk Analizi Hizmetleri

Acil Durum Planlaması

İş Yeri Ortam Ölçümleri

Periyodik Test ve Kontroller

Sağlık Aracı Hizmetleri

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM HİZMETLERİ

Tablo-2 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği alınması gereken eğitimler;

Genel Konular

 

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları

 

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

Teknik Konular

 

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma