Kaynak Verimliliği

Üretimde kullanılan kaynakların miktarını azaltıcı proses ve teknoloji, atık oluşumu azaltan proses iyileştirme, geri dönüşüm sistemlerinin oluşturulması ile gerçekleşir. Multidisipliner bir süreç olan bu çalışmalar mali tasarruf ile karlılık artışı, yatırım riskinde azalma, ürün kalitesinde artış ve daha fazla satış geliri, teknoloji modernizasyonu ile yüksek üretim kapasitesi, CO2 emisyonlarının azaltılması ile düşük karbonlu üretim, uzun vadeli rekabet gücü Kaynak Verimliliği yatırımları ile sağlanan avantajlardır.

Kaynak verimliliği, işletmenin ekonomik gelişimini ve büyümesini destekler.

Kaynak verimliliği yatırımları ile sağlanan avantajlar:

1.Maliyetleri azaltarak karlılığı artırır,

2.Atık yönetimi ve geri dönüşümle verimlilik artışı sağlanır,

3.Kaynakların sürdürülebilirliği sağlanır, ömrü uzatılır,

4.Teknolojik modernizasyon üretim kapasitesi artışı ve kalite artışı sağlanır,

5.Üretim optimizasyonu sağlar

6.Kaynakların çevresel etkileri azalır,

7.Sera Gazı (CO₂) emisyonu azaltılması,

8.Çevresel etki değerlerinde düşüş

Kaynak verimliliği ile düşük su verimliliği, Atık Azaltımı, Enerji Verimliliği sağlanacaktır.

Atık yönetimi faaliyetleri şunları kapsamaktadır;

1. Daha az malzeme girdili yeni ürün tasarımı,

2. Proses ekipmanlarının iyileştirilmesi,

3. Düşük kimyasal tüketen üretim sistemleri,

4. Atıkların proseste yeniden kullanımı,

5. Geri dönüşüm için atıkların toplanması,

6. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı,

7. Atıktan enerji üretimi,

8. Günlük yaşantımızda atık yönetimi.

Tüm bu çalışmalar çeşitli şekillerde hem devlet, hem de yabancı fon ve finans kaynakları tarafından desteklenmektedir.

İşletmelerin gerekli destek ve hibelerden yararlanması için aşağıdaki özetlenmiş aşamalardan geçer:

1. İşletmenin iş akışı ve proseslerinin atık oluşum sistemine göre incelenmesi,

2. Atıkların oluşum şeklinin belirlenmesi,

3. Atık oluşumunun engellenmesi çalışması,

4. Oluşan atıkalrın prosese geri dönüşünün sağlanması,

5. Prosese geri dönüşün sağlanamadığı durumda atığın etüt edilmesi ve fiziko kimyasal özelliklerinin belirlenmesi,

6. Etüt edilen atığın geri dönüştürüle bilirliğinin araştırılması,

7. Elde edilen verilere göre yeni katma değerlerin yaratılması ile ilgili proses hazırlanması,

8. Porsese uygun yeni akış şemasının yapılması ve buna uygun makine donanım tasarımının gerçekleştirilmesi,

9. Oluşturulan tasarımda simülasyonla üretim değerlendirmesi yapılması,

10. Deneysel üretimle nihai ürün örneği elde edilmesi ve testlerinin yapılması,

11. Elde edilen verilerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve eklerine uygunluğunun belirlenmesi,

12. Gerekli sistemlerin kurulmasına ilişkin Geri dönüşüm ve/veya atık bertarafına uygunluk izin ve diğer çalışmalarının yapılması,

13. T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli çalışmaların tamamlanması,

14. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü başvurularının yapılması,

15. Firmanın talebi olması durumunda finansal destek amaçlı olarak EBRD nezdinde TURSEFF veya MİDSEFF nezdinde kredi başvurularının yapılması,

16. Sistem içerisinde yararlanılabilecek olan diğer devlet desteklerinin belirlenmesi ve başvurularının yapılması (ARGE Yatırım Desteği, TTGV desteği, KOSGEB destekleri, T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri. . )

17. Sistem kurulumu ve işletmeye alınması süreci.

Üretimde kullanılan kaynakların miktarını azaltıcı proses ve teknoloji, atık oluşumu azaltan proses iyileştirme, geri dönüşüm sistemlerinin oluşturulması ile gerçekleşir. Multidisipliner bir süreç olan bu çalışmalar mali tasarruf ile karlılık artışı, yatırım riskinde azalma, ürün kalitesinde artış ve daha fazla satış geliri, teknoloji modernizasyonu ile yüksek üretim kapasitesi, CO2 emisyonlarının azaltılması ile düşük karbonlu üretim, uzun vadeli rekabet gücü Kaynak Verimliliği yatırımları ile sağlanan avantajlardır.

Kaynak verimliliği, işletmenin ekonomik gelişimini ve büyümesini destekler.

Kaynak verimliliği yatırımları ile sağlanan avantajlar:

1.Maliyetleri azaltarak karlılığı artırır,

2.Atık yönetimi ve geri dönüşümle verimlilik artışı sağlanır,

3.Kaynakların sürdürülebilirliği sağlanır, ömrü uzatılır,

4.Teknolojik modernizasyon üretim kapasitesi artışı ve kalite artışı sağlanır,

5.Üretim optimizasyonu sağlar

6.Kaynakların çevresel etkileri azalır,

7.Sera Gazı (CO₂) emisyonu azaltılması,

8.Çevresel etki değerlerinde düşüş

Kaynak verimliliği ile düşük su verimliliği, Atık Azaltımı, Enerji Verimliliği sağlanacaktır.

Atık yönetimi faaliyetleri şunları kapsamaktadır;

1. Daha az malzeme girdili yeni ürün tasarımı,

2. Proses ekipmanlarının iyileştirilmesi,

3. Düşük kimyasal tüketen üretim sistemleri,

4. Atıkların proseste yeniden kullanımı,

5. Geri dönüşüm için atıkların toplanması,

6. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı,

7. Atıktan enerji üretimi,

8. Günlük yaşantımızda atık yönetimi.

Tüm bu çalışmalar çeşitli şekillerde hem devlet, hem de yabancı fon ve finans kaynakları tarafından desteklenmektedir.

İşletmelerin gerekli destek ve hibelerden yararlanması için aşağıdaki özetlenmiş aşamalardan geçer:

1. İşletmenin iş akışı ve proseslerinin atık oluşum sistemine göre incelenmesi,

2. Atıkların oluşum şeklinin belirlenmesi,

3. Atık oluşumunun engellenmesi çalışması,

4. Oluşan atıkalrın prosese geri dönüşünün sağlanması,

5. Prosese geri dönüşün sağlanamadığı durumda atığın etüt edilmesi ve fiziko kimyasal özelliklerinin belirlenmesi,

6. Etüt edilen atığın geri dönüştürüle bilirliğinin araştırılması,

7. Elde edilen verilere göre yeni katma değerlerin yaratılması ile ilgili proses hazırlanması,

8. Porsese uygun yeni akış şemasının yapılması ve buna uygun makine donanım tasarımının gerçekleştirilmesi,

9. Oluşturulan tasarımda simülasyonla üretim değerlendirmesi yapılması,

10. Deneysel üretimle nihai ürün örneği elde edilmesi ve testlerinin yapılması,

11. Elde edilen verilerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve eklerine uygunluğunun belirlenmesi,

12. Gerekli sistemlerin kurulmasına ilişkin Geri dönüşüm ve/veya atık bertarafına uygunluk izin ve diğer çalışmalarının yapılması,

13. T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli çalışmaların tamamlanması,

14. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü başvurularının yapılması,

15. Firmanın talebi olması durumunda finansal destek amaçlı olarak EBRD nezdinde TURSEFF veya MİDSEFF nezdinde kredi başvurularının yapılması,

16. Sistem içerisinde yararlanılabilecek olan diğer devlet desteklerinin belirlenmesi ve başvurularının yapılması (ARGE Yatırım Desteği, TTGV desteği, KOSGEB destekleri, T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri. . )

17. Sistem kurulumu ve işletmeye alınması süreci.