Karbon Ayak İzi

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli gündem maddelerinin başında sera gazı salınımları gelmektedir. Sanayi devriminin başlaması ile doğal iklim değişimleri yaşanmış ve buna ilave olarak insan faaliyetlerinin de iklimi etkilediği yepyeni bir döneme girilmiştir. Dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidine karşı düşük karbonlu ekonomiye geçmeye yönelik adımlar atılmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.

Küresel ısınmaya doğrudan etki eden CO2 gazının hesaplanabilmesi yapılan çalışmalarda karbon ayak izi kavramı ortaya çıkarılmıştır.

İnsan faaliyetlerinin; karbondioksit cinsinden ölçülen ve üretilen sera gazı miktarı açısından çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Karbon ayak izi kurumlarca; yasal zorunluluklar, yeşil finansman enstrümanlarına erişim, kurumsal sosyal sorumluluk, müşteri veya yatırımcı talepleri, pazarlama ve kurum imajı, zorunlu veya gönüllü sera gazı emisyonu azalımı ve de emisyon ticaret mekanizmalarına katılım amacıyla hesaplanmaktadır.

ISO 14064-1 NEDİR?

SO 14064 Sera Gazı Standartları Sera Gazı İzleme Raporlama Projelendirme ve Doğrulama Geçerli Kılma Standartları olarak yayınlanan Uluslararası standartlardır.

ISO 14064 Standartları 3 standarttan oluşan bir Standart ailesidir.

ISO 14064-1: Sera Gazları – Bölüm 1: Sera Gazı Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler Standardını ifade eder.

Sera gazı emisyonlarının ve bertaarafının hesaplanması ve raporlanması için organizasyon düzeyindeki süreçleri ve gereksinimleri belirten standarttır. Bir kuruluşun sera gazı envanterinin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi, raporlanması ve doğrulanması için şartları belirtir.

ISO 14064-2 Standardı Sera Gazı Emisyonlarını azaltacak Projelerin oluşturulması hesaplanması yönetimi ve raporlanmasını içeren bir sera gazı standardıdır.

ISO 14064-3 Standardı ISO 14064-1 Standardına göre izleme ve raporlama sisteminin veya ISO 14064-2 Standardına göre Sera Gazı Emisyonlarının azaltılmasına yönelik Projelerin doğrulanması ve geçerli kılınmasına yönelik bir standarttır.

SG Yönetim, birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşların Kurumsal ve Ürün Karbon Ayak izi hesaplama, projelendirme, raporlama ve doğrulama süreçlerini ISO 14064 standartlarında yönetme konusunda hizmet sunmaktadır.