Hibe, Teşvik ve Krediler

 KURUMSAL VERİMLİLİĞİ AMAÇLAR

 • Yönetim Danışmalığı’nın farklı alanlarında çözümler üretir
 • Personellerden tepe yönetime güçlü bir destek yaratır
 • Etkili yöntemlerle şirkete ve sorunlara özel çözümler üreterek kurumsallaşmayı sağlayan dinamik bir danışmanlık hizmeti sunar.

PROJE ADIMLARI

1. Ön Görüşmeler mevcut durum tespiti

2. İş tanımlarının oluşturulması

3. Mevcut Çalışma pratiklerinin incelenmesi

4. Organizasyon Şemasının tanımlanması

5. Kadroların Planlanması

6. Uygulama Gereksinimi olan İK sistemlerinin tanımlanması

7. Kurulacak / Geliştirilecek Sistemlerin Kararlaştırılması

8. Sistem Kurulum / Geliştirme Çalışmaları

9. Meslek ve Davranış Geliştirme Eğitimleri

10. Şirket İçi Hukukun Geliştirilerek Yönetmeliklere Bağlanması

11. Performans Prim Sistemleri

12. Bütünsel Organizasyon Yönetimi

13. Toplam Kalite Yönetimi

14. Kurumsallaşma

15. Görev Tanımları

16. Matbu Formların Oluşturulması

17. Süreçlerin İyileştirilmesi

18. Satış Organizasyonunun Yenilenmesi

19. Bayiler / Bölge Müdürlükleri Oluşturulması

20. Mali Sistemin İyileştirilmesi

21. Denetim Sistemlerinin Kurulması

22. Davranış Geliştirme Eğitimleri

23. Lider Yönetici Eğitimleri

24. Motivasyon Eğitimleri

25. Başarı – Vizyon Eğitimleri

26. Takım Oyununun Sağlanması, bireysel ve Kurumsal Motivasyon

EĞİTİM HİZMETLERİ

ISO 9001 TEMEL EĞİTİMLERİ

 • TS EN ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Standart Eğitimi,
 • TS EN ISO 9001KYS Dokümantasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 9001Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi
 • İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
 • Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi
 • Proses Yaklaşımı Eğitimi
 • Kalite Maliyetleri Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL EĞİTİMLERİ

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
 • TS EN ISO 14001 ÇYS Dokümantasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 14001 ÇYS Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi
 • TS EN ISO 14001 ÇYS Acil Durum Planları Eğitimi
 • TS EN ISO 14001 ÇYS Kirlilik eğitimi (Hava, Su, Toprak)

TS 16949 EĞİTİMLERİ

 • Kalite Sistem Şartları Eğitimi (QSR)
 • Denetçi Eğitimi (QSA)
 • Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı Eğitimi (APQP)
 • Hata Türü ve Etkileri Analizi Eğitimi (FMEA)
 • İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi (SPC)
 • Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi (MSA)
 • Üretim Parçası Onay Prosesi Eğitimi (PPAP)

TS/OHSAS 18001 EĞİTİMLERİ

 • TS/OHSAS-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
 • TS/OHSAS-18001 İSG Dokümantasyonu Eğitimi
 • TS/OHSAS-18001 İSG İç Denetçi Eğitimi
 • TS/OHSAS-18001 Acil Durum Planları Eğitimi
 • TS/OHSAS-18001 Tehlike ve Risk Analizi Eğitimi
 • TS/OHSAS-18001 İlk Yardım Eğitimi
 • TS/OHSAS-18001 Yangın Eğitimi

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 • Gıda Güvenliği Eğitimi
 • Hijyen, Sanitasyon ve Sterilizasyon Kuralları Eğitimi

ISO/IEC 17020 EĞİTİMİ

 • ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşlarının Yeterliliği Akreditasyonu Eğitimi

ISO/IEC 17025 EĞİTİMLERİ

 • ISO/IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu Eğitimi

TS ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 • TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

 • Kalite Bilinci Eğitimi
 • Etkin Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Kıyaslama / Benchmarking Eğitimi
 • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

İYİ TARIM UYGULAMALARI EĞİTİMLERİ

 • İyi Tarım Uygulamalarına Giriş
 • İyi Tarım Uygulamaları Ülke Mevzuatı
 • Bitkisel Üretimde Genel Standartlar
 • Bitkisel Üretim Kontrol Noktaları
 • Bitkisel Üretim Kontrol Listesi
 • Bitki Sağlığı Metotları
 • Ülkemizde Bitki Sağlığı Uygulamaları Ve Entegre Mücadele
 • Bitki Koruma Ürünleri Kullanımı Ve Etkileri
 • Gübreler Ve Gübreleme Teknikleri
 • Tarım Çevre İlişkileri

CE İŞARETİ EĞİTİMLERİ

 • Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Eğitimi (93/42/EEC)
 • Makine Emniyet Yönetmeliği Eğitimi (98/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC)
 • EC Tip araştırması ve Uygunluk Değerlendirme Eğitimi (EN 197/1, EN 197/2)
 • Asansörler (95/16/EC)

DESTEK EĞİTİMLERİ

 • Modern Satış Teknikleri ve Satışta Profesyonellik Eğitimi
 • Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Yönetimi Stratejileri Eğitimi
 • Temel Finansal Bilgiler ve Finansal Yönetim Eğitimi
 • İşletmeci Olmayanlar İçin Temel İşletmecilik Bilgisi Eğitimi
 • İş Kurma ve Geliştirme Eğitimi