Hakkımızda

SG Sistem Grup Şirketleri, 1996 Yılında başladığı kalite yolculuğu doğrultusunda ilk olarak “SGY – Sistem Geliştirme Yönetim Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.” olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Gelişen müşteri istekleri ile Ulusal / Uluslararası standartlar kapsamında Kanun ve Mevzuatlar güncellenmiş, çevre ve iş sağlığı güvenliği konuları ülkemizde de etkin olarak kullanılmaya ve denetlenmeye başlamıştır. Bu kapsamda SG Sistem Grup olarak ; “Çevre Görevlisi Hizmetleri” vermek amacıyla “SGG – Sistem Genesis Grup Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.” kurulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Ardından “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında faaliyet gösteren SGİ – Sistem Gözetim İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Eğitim Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. kurulmuş, Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

İmalat sektöründen hizmet sektörüne kadar tüm kuruluşlarda uygulanabilen Kalite Yönetim Sistemleri, kuruluşların “vazgeçilmezliği olan”; “kalitenin sürekliliğini”, “üst yönetimin kuruluşunu yönetirken yaşadığı sorunları ölçülebilir, sayısal değerlerle kolayca görebilmesini ve çözüm yollarını”, “müşteri memnuniyet veya memnuniyetsizliğini ölçebilmeyi”, “sürekli eğitimler ile her zaman kalitenin aynı seviyede tutulmasını” sağlama özelliğine sahiptir.

Artık yurtiçi ve yurtdışında her geçen gün daha çok müşteri, iş ve ticaret yapmanın genel şartı olarak kurum ve kuruluşlarda kalitenin güvencesi olarak tanımladıkları “Kalite Yönetim Sistemi” belgesini aramaktadır.

SG Sistem Grup Şirketleri, globalleşen Dünya’ da giderek artan rekabet ortamına kurum ve kuruluşları ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında hazırlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Kurum ve kuruluşların, kurulan Kalite Sistemlerini geliştirmeleri, yenilikleri ve Dünyadaki değişiklikleri takip edebilmeleri amacıyla bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. Sistem kurma ve belgelendirme çalışmaları sonrasında istendiğinde yıllık gözetim denetimleri ile Kurum ve Kuruluşların sürekli gelişmeleri için denetim, raporlama ve değerlendirme hizmetleri sunulmaktadır.