Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi, Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini içeren bütüncül bir sistemdir.

SGYÖNETİM, birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşların ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde, enerji etüdü, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve verimliliğin sağlanması ile birlikte Yenilenebilir Enerji alanında yapacağı yatırımların projelendirme/uygulama ve finansman süreç ve sistemlerin oluşturulmasın konusunda hizmet sağlamaktadır.

Firmamızın Enerji Yönetimi Kapsamında sağlamış olduğu hizmetler:

1- ENERJİ ETÜDÜ:

Bir enerji sisteminin, enerjinin mümkün olan en verimli şekilde kullanımı amacıyla incelenmesi işlemi enerji etüdü olarak tanımlanmaktadır. Enerji etüdü, kurum ve kuruluşların enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların tespit edilmesini, atık enerjinin geri kazanımı potansiyelinin değerlendirilmesini, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin belirlenmesini ve sonuç olarak enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün azaltılmasını amaçlamaktadır.

2- ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kayıplarını ve enerji maliyetlerini minimize etmenin en etkin yolu enerjiyi verimli kullanmaktır. Enerjiyi verimli kullanmak için en iyi yol ise enerjiyi etkin bir şekilde yönetebilecek bir sistem oluşturmaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, tüm kurum ve kuruluşlarda etkin bir enerji yönetim sistemi geliştirmek, enerji performansının ve verimliliğin artırılmasını hedeflemek için tanımlanmış bir standarttır. Kurumların enerji politikalarını oluşturma, enerji performans göstergelerini belirleme, enerji maliyetlerini hesaplama ve enerji verimliliği hedeflerini ortaya koymak için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi büyük bir öneme sahiptir.

SG Yönetim, enerji verimliliği ekseninde birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşlara “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri” standartlarının kurulumdan, belgelendirme aşamasına kadar tüm süreçlerde hizmet sağlamaktadır.

“Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmelerin 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini kurmalarının zorunlu olduğu unutulmamalıdır.”

3- YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Enerji verimliliğinin sağlanması ve Karbon Ayak izinin düşürülmesi amacıyla yapılacak olan yenilenebilir enerji yatırımları için sunulan hizmetleri kapsamaktadır. Yapılacak olan yatırımın minimum maliyetlerle maksimum fayda sağlaması hedeflenmektedir. Bu konuda ihtiyaç duyulan sistem ya da teknoloji için gerekli incelemeler yapılır ve kapasite değerleri belirlenir. Proje geliştirme ve lisans aşamasından, işletmeye alınmasına kadar geçen tüm süreçlerde teknik, idari ve finansal danışmanlık sağlanır. Devreye alınan projenin verim ölçümü ve analizleri konusunda devreye alım sonrası gerekli destekler sağlanır.

4- FON KAYNAKLARINA ERİŞİM

Firmamız Etüt, Raporlama ve Projelendirme aşamasında; elde ettiği tüm verileri değerlendirerek, projelerin teknik ve mali ayrıntıları içeren bir Fizibilite raporunu hazırlamaktadır. Bu aşamada, yapılacak proje ve yatırımların ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından maksimum seviyede yararlanabilmesi amaçlanmaka olup, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ekseninde, kurum ve kuruluşların yapacağı proje ve çalışmalarda Verimlilik Arttırıcı Proje Desteği, Gönüllü Anlaşma Desteği, Yatırım Teşvik Uygulamaları, IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Programı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Destekleri ve Turseff/Midseff fon çalışmaları yürütülmektedir.