Eğitim ve Danışmanlık

1- FON KAYNAKLARINA ERİŞİM

SGY, Müşteri talep ve ihtiyaçlarını “Büyüme ve Kurumsal Yapılanma” sistematiği çerçevesinde en kaliteli şekilde karşılama hedefiyle kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır.

SGYÖNETIM, birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşlara, en iyi yatırım getirisini elde etme amacıyla, Program tasarımı, Proje Geliştirme ve Uygulama, Hibelere erişim ile Ulusal ve Uluslararası kredi çalışmaları ekseninde ile Proje hazırlama, fizibilite, denetim-izleme ve yönetim konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Proje ekibimiz bugüne kadar 800’ün üzerinde kurum ve kuruluşa hizmet vermiştir.

2- YÖNETİM SİSTEMLERİ

30 yıla yakın süredir yönetim sistemleri, kalite, insan kaynakları, idari ve mali süreçler alanında çalışan deneyimli kadrosuyla SGYÖNETIM, danışanlarına son derece geniş bir yelpazede destek hizmetleri sunabilmektedir. Firmamız, beraber çalıştığı kurum ve kuruluşlara sistematik yönetim işlevinin kazandırılması ve uluslararası standartlarda operasyonlarını sürdürebilmeleri için de hizmet verme kabiliyetine sahiptir.

Grup Şirketimiz ; Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri konusunda TSE’ den (TS-13573), Kalite ve Yönetim sistemleri konusunda da Avrupa İmar Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından akredite edilmiştir.

Bu kapsamda sunmuş olduğumuz hizmetler:

1- Yönetim Sistemleri Danışmanlığı (ISO Serisi Standartlarda, Sistem kurulum, eğitim, belgelendirme ve işletme hizmetlerinin verilmesi)
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 10002 Müşteri Şikâyet Yönetimi,
ISO 13485 Tıbbi Cihaz Üreticileri İçin Yönetim Sistemleri,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 16949 Otomotiv Sektörü İçin Yönetim Sistemi
• ISO/IEC 17020 Muayene ve Deney Kuruluşları İçin Akreditasyon Şartları,
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
AQAP Kalite Güvence Sistemleri
CE İşaretleme
• İyi tarım uygulamaları (GMP), Organik tarım uygulamaları, İyi hijyen uygulamaları (GHP), İyi laboratuvar uygulamaları (GLP),
• Toplam Kalite Yönetimi

2- İnsan Kaynakları Danışmanlığı
(Personel seçme, yerleştirme, iş analizleri, iş değerleme ve etüdü, performans değerlendirme, paydaş memnuniyetinin ölçülmesi, kariyer planlama gibi İnsan Kaynakları fonksiyonlarının uygulanması)

3- Yeniden Yapılandırma / Yönetim Danışmanlığı
(Benchmarking, İş Kurma ve Geliştirme, Girişimcilik, Üretim Yönetimi ve Planlama, Satış Pazarlama Teknikleri, İthalat ve İhracat Danışmanlığı, Yatırım Danışmanlığı, Marka yönetimi

4- Teknoloji Altyapı Geliştirme
(Teknoloji yetenek değerlendirmesi- Technology Audit, Teknoloji Yol Haritası oluşturma, Ar-Ge ve İnovasyon altyapı oluşturma, Ulusal ve uluslararası iş ve proje ortaklıklarının tesisi)

KÜMELENME VE İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ

Kümelenme modeli, Küresel rekabette firmaların rekabet güçlerini arttırmak ve yenilikçi girişimlerini uygun maliyetlerle gerçekleştirmeleri için birlikte-rekabet kavramı çerçevesinde iş birlikleri oluşturmasını hedeflemektedir. SGYONETIM, Danışanlarının doğru iş ve proje ortaklıkları kurarak, ulusal ve uluslararası platformda büyümesine, yeni pazarlara girebilmesine, teknoloji transfer imkanlarına erişimi konusunda destek olmaktadır.

Küresel pazarları takip edebilme ve bu pazarlara açılmak için gerekli olan altyapının kurulması
Ürün ve hizmette farklılaşma, teknoloji transferi, yenilikçilik ve insan kapasitesini geliştirme konularında destek, Yurtiçi ve yurtdışında diğer işletmelerle ve akademik gruplarla işbirliği olanakları yaratılması, Kurulan işbirliği ağlarıyla değer zinciri içerisinde tasarımdan başlayarak üretimden ihracata giden yolda işleyiş ve verimlilik artışı sağlanması, Uluslararası piyasalarda büyüme ve ihracat hacmini korumak için teknolojiyi takip edebilme konularında becerilerinin geliştirilmesinde destek olmaktadır.