CE İşaretleme Danışmanlığı

SGY Eğitim Danışmanlık tarafından kuruluş ziyaret edilerek teklif öncesi değerlendirme yapılır. Kuruluş analiz edilerek kuruluşun ihtiyaç ve beklentileri saptanır. Kuruluş yapısına uygun olarak DANIŞMANLIK İŞ PLANI çıkarılır. Teklif aşamasından sonra tarafların iş planı üzerinde anlaşmaları durumunda sözleşme yapılır.

İş planına uygun olarak çalışmalar başlatılır. Danışman tarafından yapılan ziyarette kuruluşun CE işaretlemesi yapmak istediği ürün / ürün grubu ile ilgili katalog, bilgi alınır ve CE çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılır. Ürün / ürün grubunu danışman inceleyerek ön değerlendirme yapar. CE işaretlemesi yapılacak ürün ile İlgili direktif / direktiflerin ve EN standartlarının tespiti yapılır.

Belirlenen direktif / direktifler kuruluş Kalite Ekibi tarafından incelenir. Danışman rehberliğinde kuruluş CE Uygunluk Beyanı için yol haritasını belirler ve modül seçimini yapar. Kalite Ekibi tespit edilen gerekli standartları temin eder. Standartlar incelenerek ürün ile karşılaştırılır.

Kalite Ekibi CE işaretlemesi için seçilen yol haritasına ve belirlenen direktif modüllerine uygun olarak teknik dosyayı hazırlamaya başlar.

Örnek Teknik Dosya İçeriği :

  • İçindekler Sayfası
  • Uygunluk Beyanı
  • CE Yol Haritası
  • Üretici Hakkında Bilgi
  • Cihaz hakkında bilgi
  • Risk Analizi
  • Temel Gerekler
  • ……. v.b

Çalışmalar danışmanın yaptığı ziyaretlerde kontrol edilir. Bulunan eksikliler kalite ekibi tarafından düzeltilir. Danışmanın yaptığı ziyaretler haricinde kuruluş / kalite ekibi ile Messenger, e-mail, telefon ve faks ile haberleşerek çalışmaların etkin ve verimli olarak sürdürülmesi sağlanır.

Tamamlanan Teknik Dosya danışman tarafından incelenir. Tespit edilen eksiklikler kalite ekibi tarafından tamamlanır.

Ürün “Tip Onayı” gerektiren riskli ürün sınıfına giriyorsa ulusal/uluslararası akredite laboratuarlarda muayene/teste gönderilir. Olumlu test raporu ile teknik dosya tamamlanmış olur.

Gerekiyorsa Onaylamış Kuruluş (Notified Body) tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılır ve kuruluş ürün üzerine CE işaretini vurur.